National network premiere
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2005
Xem truyền hình trực tiếp bây giờ
…. kính mời quý vị vào xem “Những Anh Hùng Chân Chính” trực tiếp trên trang mạng ... …..
Chương trình truyền hình “Tình Yêu và Tâm Linh” xin hân hạnh thông báo Buổi phát hình ra mắt của chương trình “Những Anh Hùng Chân Chính” trên hệ thống truyền hình quốc gia, gồm phần khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư về sự thật đầy lý thú của việc trường chay, với sự góp mặt của nữ tài tử Linda Blair, từng được đề cử giải Oscar và cũng là một người trường chay.

Qua chương trình này, gia đình và thân hữu của quý vị sẽ có dịp tìm hiểu thêm về những lợi ích của việc trường chay trên các phương diện sức khỏe, môi sinh, kinh tế, và tâm linh.

Chương trình này lần đầu tiên được phát hình trên đài truyền hình PAX vào ngày 26 tháng 6 năm 2005

Xin vào xem "Những Anh Hùng Chân Chính" ngay bây giờ    NHỮNG ANH HÙNG CHÂN CHÍNH  
Tải xuống phần mềm RealPlayer      


View Special report on the television premiere of 'The Real Heroes'

Newspapers promotion for premiere of 'The Real Heroes'


Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ:
122-A East Foothill Blvd. #306
Arcadia, CA 91006
1(888)826-6443
entdept@sbcglobal.net

hay đến viếng trang mạng Trực Tiếp Câu Thông Thượng Ðế
Vào trang mạng Hòa Bình Qua Âm Nhạc