© Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng SưLời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<August 2022>
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 Bạn là vị khách thứ 2288421
      Kể từ ngày 1/1/2005

 

*** Nội dung trên mạng lưới Quán Âm có thể thay đổi thường xuyên;
muốn có địa chỉ mới nhất, xin vào:

  http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm  (tiếng Anh)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/hichannel/index.htm
(Formosa; tiếng Anh, tiếng Trung Hoa)


 

Mạng Lưới Quán Âm

http://www.godsdirectcontact.org.tw/
(Formosa; chữ viết Formosa và Trung Quốc, tiếng Anh)

http://www.smchbooks.com/
(Formosa; tiếng Trung Hoa, tiếng Anh, SMCH Book Store)

http://www.godsimmediatecontact.com/
(Singapore; tiếng Anh)

http://www.godsimmediatecontact.or.kr/
(Hàn Quốc; tiếng Đại Hàn)

http://www.godsdirectcontact.or.kr/
(Hàn Quốc; tiếng Đại Hàn)

http://www.qyitv.com
(Hàn Quốc; tiếng Đại Hàn)

http://www.godsimmediatecontact.org/
(Nhật Bãn; tiếng Nhật)

http://www.godsdirectcontact.or.id/ 
(Nam Dương; tiếng Nam Dương)

http://www.godsdirectcontact-Thai.com/
(Thái Lan; tiếng Thái)

http://www.Godsdirectcontact.net/
(Hoa Kỳ; tiếng Trung Hoa, tiếng Anh)

http://www.godsdirectcontact.com/
(Hoa Kỳ; tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, chữ viết Formosa và Trung Quốc)

http://www.Godsdirectcontact.com/aulac/
(Hoa Kỳ, tiếng Âu Lạc)

http://www.contactodirectocondios.org
(Hoa Kỳ; tiếng Tây Ban Nha)

http://www.Godsimmediatecontact.net/
(Hoa Kỳ; tiếng Anh)

http://www.godsimmediatecontact.net/aulac
(Hoa Kỳ; tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsimmediatecontact.org/video/
(Hoa Kỳ, với Windows Media Video & Real Video; nhiều thứ tiếng)

http://www.godsdirectcontact.org/radio/aulac/
(Gia Nã Đại, RealAudio and MP3; Unicode tiếng Âu Lạc)

http://www.godsimmediatecontact.tripod.com/
(Hoa Kỳ; tiếng Anh)

http://www.contactdirectavecdieu.org/
(Pháp; tiếng Pháp)

http://godsdirectcontact.rma.cz/
(Cộng Hòa Tiệp Khắc; tiếng Tiệp)

http://www.godsdirectcontact.org/
(Gia Nã Đại với Real Audio service; tiếng Anh, tiếng Âu Lạc)

http://www.godsdirectcontact.de/
(Đức Quốc; tiếng Đức)

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/
(Áo Quốc; tiếng Đức)

http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel
(Hung Gia Lợi; tiếng Hung)

http://quanyin.narod.ru
(Nga Sô; tiếng Nga)

http://www.khoda.fsnet.co.uk/godsdirectcontact/
(Anh Quốc; tiếng Persian)

http://contatodiretocomdeus.com.br/
(Ba Tây; tiếng Bồ Đào Nha)

http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome
(Tiếng Anh)(Đặt mua sách - Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần)

 


Nếu muốn đặt Bản Tin qua hệ thống điện thư để Bản Tin được gởi đến trương mục điện thư cá nhân của quý vị, xin quý vị ghi danh tại một trong những địa chỉ sau đây:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/service/service.htm
(Tiếng Trung Hoa)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/service/service.htm
(Tiếng Anh)

http://www.Godsdirectcontact.org/au/service/service.htm
(Tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsdirectcontact.com/english/service.htm
(Tiếng Anh)

http://www.Godsdirectcontact.com/spanish/service.htm
(Tiếng Bồ Đào Nha)

http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/fan/service.htm
(Tiếng Trung Hoa, traditional)

http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/jian/service.htm
(Tiếng Trung Hoa)

  


Địa chỉ trên mạng lưới về Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư:

Tiếng Trung Hoa:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/news/149/index.htm
(Formosa)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/149
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.net/ch/news/149/index.htm
(Hoa Kỳ)

 Tiếng Trung Hoa:

http://www.Godsdirectcontact.net/gb/news/149/index.htm
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/149/index_gb.htm
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gb/news/149/index.htm
(Formosa)

 Tiếng Anh:

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/149
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/149/
(Hoa Kỳ)

http://godsimmediatecontact.net/news/news149/
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.net/eng/news/149/index.htm
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/149/index.htm 
(Formosa)

Tiếng Âu Lạc:

http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/
(Hoa Kỳ; VNI,VPS,VISCII and VNU fonts)

http://godsimmediatecontact.net/aulac/n149/
(Hoa Kỳ; VNI font)

Tiếng Tây Ban Nha:

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/
(Hoa Kỳ)

Tiếng Đại Hàn:

http://www.godsimmediatecontact.or.kr
(Nam Hàn)

Tiếng Nhật:

http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm
(Hoa Kỳ)

Tiếng Nam Dương:

http://www.godsdirectcontact.or.id/news/
(Nam Dương)

Tiếng Pháp:

http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html 
(Pháp Quốc)

Tiếng Đức:

http://www.godsdirectcontact.de/
(Đức Quốc)

Tiếng Thái:

http://www.godsdirectcontact-Thai.com/
(Thái Lan)


 Những mạng lưới có thể lấy sách biếu miễn phí:
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ

(có hơn 50 ngôn ngữ)

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm

http://www.godsdirectcontact.org/sample/

http://www.godsdirectcontact.com/sb/index.html

http://www.contactodirectocondios.org/ejemplar/