© Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng SưLời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<December 2022>
SMTWTFS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

 Bạn là vị khách thứ 2317073
      Kể từ ngày 1/1/2005

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH và PHÁT HÌNH

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH và PHÁT HÌNH

Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

http://www.chinghai.org.tw/eng/latest_news/broadcast.htm

Phi Châu

             

Quốc gia

Tỉnh/
Tiểu Bang

Thành phố

TV/Radio

Đài

Băng tần

Thời gian

Ngôn ngữ

Togo

 

Lomé

TV

RTDS

21

Thứ bảy
8 – 9 giờ tối

Tiếng Anh
(phụ đề tiếng Pháp)

Á Châu

             

Quốc gia

Tỉnh/
Tiểu Bang

Thành phố

TV/Radio

Đài

Băng tần

Thời gian

Ngôn ngữ

Formosa

   

TV

Sun TV

http://www.suntv.com.tw/program/program.html

 

Chủ nhật
12:30 – 1:00 giờ trưa

Tiếng Trung Hoa

Formosa

   

TV

CTiTV

http://www.ctitv.com.tw/new/location/location.html
http://www.ctitv.com.tw/new/international/index.html

 

Chủ nhật
8:30 – 9 giờ sáng

Tiếng Trung Hoa

Mỹ Châu

             

Quốc gia

Tỉnh/
Tiểu Bang

Thành phố

TV/Radio

Đài

Băng tần

Thời gian

Ngôn ngữ

Costa Rica

 

San Jose

TV

Costa Rica National TV program

54

Thứ sáu

4 – 5 giờ chiều

Tiếng Tây Ban Nha

Canada

(Gia Nã Đại)

 

Vancouver

Radio

 

AM 1470

Chủ nhật
3 – 3:30 giờ chiều

Tiếng Anh

   

Vancouver

Radio

 

AM 1470

Chủ nhật
3:30 – 4 giờ chiều

Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa

USA

(Hoa Kỳ)

Arizona

Phoenix

TV

Access Phoenix

Thời khóa biểu này thay đổi 3 tháng một lần.

98 (nếu dùng Cox communications);
24 (nếu dùng Qwest)

Thứ ba
10 – 11 giờ tối

Tiếng Anh

 

California

San Diego

TV

COX Cable Network

23

Thứ tự
5:30 – 6 giờ chiều

Tiếng Anh

   

San Jose

Radio

KSJX

AulacGDC@yahoo.com

AM 1500

Thứ bảy
10 – 12 giờ khuya

Tiếng Âu Lạc

   

San Jose

Radio

AulacGDC@yahoo.com

AM 1500

Chủ nhật
0 – 2 giờ sáng

Tiếng Âu Lạc

   

San Jose

Radio

AulacGDC@yahoo.com

AM 1500

Thứ hai
0 – 2 giờ sáng

Tiếng Âu Lạc

   

San Jose

TV

AulacGDC@yahoo.com

15A

Thứ bảy
7:30 – 8 giờ tối

Tiếng Anh, Âu Lạc, Trung Hoa

 

Florida

Orlando

TV

Bright House Networks

10

Thứ bảy
10 – 10:30 giờ tối

Tiếng Anh

 

Hawaii

Honolulu

TV

 

52

Thứ bảy
1:30 – 2:30 giờ trưa

Tiếng Anh

 

Kentucky

Louisville

Cable TV

INSIGHT PUBLIC ACCESS

98

Thứ hai
10 – 10:30 giờ tối

Tiếng Anh

   

Lexington

Cable TV

INSIGHT COMMUNICATION

14

Thứ hai,
tư, sáu,
chủ nhật
10 – 10:30 giờ tối

Tiếng Anh

 

Massachusetts

Cambridge

TV

Cambridge Community Television

22

Thứ tư
6 – 6:30 giờ chiều

Tiếng Anh

   

Cambridge

TV

 

22

Thứ năm
11–11:30 giờ tối

Tiếng Anh

   

Cambridge

TV

 

22

Chủ nhật
8:30 – 9 giờ tối

Tiếng Anh

   

Holden

TV

Charter Cable

 

Thời khóa biểu có thể thay đổi, xin xem tin cập nhật:

http://www.chinghai.org.tw/eng/latest_news/broadcast.htm

11

Thứ ba
2:30 – 3 giờ trưa

Tiếng Anh

   

Holden

TV

http://www.hctv11.com/programs.asp

11

Thứ ba
10:30 – 11 giờ tối

Tiếng Anh

   

Holden

TV

 

11

Thứ tư
6 – 6:30 giờ sáng

Tiếng Anh

   

Lexington

TV

 

8

Thứ ba
4 – 4:30 giờ chiều

Tiếng Anh

   

Newburyport

TV

Comcast Cable

98

Thứ tư
7 – 7:30 giờ chiều

Tiếng Anh

   

Newburyport

TV

 

98

Thứ năm
7 – 7:30 giờ sáng

Tiếng Anh

   

Newton

TV

Comcast

Newton Communications Access Center

NewTV BLUE

10

Thứ sáu
9 – 9:30 giờ tối

Tiếng Anh

   

Newton

TV

RCN

http://www.newtv.org

15

Thứ sáu
9 – 9:30 giờ tối

Tiếng Anh

   

Springfield

TV

Comcast

12

Thứ hai
9 – 9:30 giờ tối

Tiếng Anh

   

Springfield

TV

 

12

Thứ tư
3 – 3:30 giờ trưa

Tiếng Anh

   

Springfield

TV

 

12

Thứ sáu
6:30 – 7 giờ chiều

Tiếng Anh

   

Worcester

TV

Charter Cable

Worcester Community Cable Access TV13
WCCATV

http://www.wcccatv.org

13

Thứ sáu
1:30 – 2 giờ trưa

Tiếng Anh

 

Oregon

Portland

TV

Multnomah Community TV

21

Chủ nhật
9 – 10 giờ sáng

Tiếng Anh

   

Portland

TV

Portland Community Media

22

Thứ ba
3 – 4 giờ chiều

Tiếng Anh

   

Portland

TV

Portland Community Media

23

Thứ bảy
8 – 9 giờ tối

Tiếng Anh

   

Tualatin

TV

Tualatin Valley Television

21

Chủ nhật
3 – 4 giờ chiều

Tiếng Anh

   

Tualatin

TV

 

21

Thứ tư
10 – 11 giờ sáng

Tiếng Anh

   

Tualatin

TV

 

21

Thứ bảy
4 – 5 giờ chiều

Tiếng Anh

   

Tualatin

TV

 

21

Thứ ba
6 – 7 giờ tối

Tiếng Anh

Đại Dương Châu

 

         

Quốc gia

Tỉnh/
Tiểu Bang

Thành phố

TV/Radio

Đài

Băng tần

Thời gian

Ngôn ngữ

Tân Tây Lan

South Island

Nelson

Radio

Local Community Radio Station

Bao gồm Nelson, Motueka và Golden Bay

FM 95.4, 99.4, 88.4

Thứ bảy
11:08 –11:38 giờ tối

Thứ hai
7:30 – 8 giờ tối

Tiếng Anh

   

Nelson

TV

Nelson TV station (Mainland TV)

61

6 – 6:30 giờ sáng

Tiếng Anh

29

8 – 8:30 giờ sáng

.33

5 – 5:30 giờ chiều