Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc

       Rất có thể quý vị hỏi Sư Phụ: "Như vậy thì Ngài làm sao có thể chứng minh được thế giới thứ hai, thế giới thứ ba và thế giới thứ tư tồn tại mà Ngài đã nói: "Có thể! Sư Phụ có thể chứng minh, nếu như quý vị có thể đi cùng một đường với Sư Phụ, thì có thể nhìn thấy cùng một quang cảnh, nếu như quý vị không đi cùng với Sư Phụ, đương nhiên không thể chứng minh gì cho quý vị thấy. Ðây là chuyện đương nhiên! Bởi vì có chứng minh cho nên Sư Phụ mới dám nói những chuyện này; trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn đệ tử có thể chứng minh cho nên chúng ta có thể nói được những chuyện chúng ta biết. Nhưng quý vị phải đi cùng với Sư Phụ, quý vị không thể nói: "Ngài đi giùm tôi, sau đó nói cho tôi nghe mọi việc là được rồi!" Ðiều này Sư Phụ không làm được.

       Ví dụ Sư Phụ chưa bao giờ đến hội trường Liên Hiệp Quốc này, dù quý vị hình dung như thế nào, Sư Phụ cũng vẫn không có được thể nghiệm thực tế, phải không? Cho nên chúng ta cần phải đi với những người có kinh nghiệm. Tại hội trường này có rất nhiều đệ tử đến từ các quốc gia, họ có được một số thể nghiệm hoặc toàn bộ thể nghiệm mà Sư Phụ vừa mới giảng. Những thể nghiệm này cũng chưa phải là toàn bộ, những điều mà Sư Phụ kể chỉ là một bộ phận nhỏ của cuộc hành trình, chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, cũng không được chi tiết lắm. Dù cho chúng ta đọc những sách vở miêu tả đất nước của các quốc gia, đó cũng không phải thật sự là các quốc gia, phải không? Cho nên trên thế giới cho dù có bao nhiêu sách vở viết về du lịch các nước, nhưng chúng ta cũng thích được tự mình đi thăm viếng một lần.

       Chúng ta biết qua các quốc gia Tây Ban Nha, Tulagi, và Hy Lạp, nhưng những điều này chỉ biết qua từ sách vở hay phim ảnh, chúng ta cần phải đích thân đến những nơi này, có thể nghiệm thật sự những chuyện vui ở nơi ấy, nếm thử thức ăn ở nơi đó, những bãi biển đẹp đẽ, khí hậu ôn hoà, con người hiền lành, và một bầu không khí mà sách vở không sao có thể nói hết được.

       Ví dụ quý vị đã vượt qua được thế giới thứ ba, nếu tiến thêm một bước nữa thì sao? Ðương nhiên là đến những cảnh giới cao hơn, thế giới thứ tư. Thế giới thứ tư không còn thuộc về những cảnh giới siêu phàm thông thường, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ đơn giản có thể hình dung được cảnh giới này, để cho người đời hiểu rõ, làm như vậy e rằng phạm lỗi với vị giáo chủ của thế giới này . Thế giới này rất là đẹp, nhưng có nơi rất đen tối, còn đen hơn tối hơn Nữu Ước ban đêm bị cúp điện. Qúy vị đã từng gặp thấy cả một thành phố đen thui chưa? Có không? Còn tối tăm hơn cảnh tượng này nữa. Trước khi thấy được ánh sáng, cần phải đi qua thế giới đen tối này. Nơi này còn được gọi là "cấm thành", trước khi chúng ta tìm thấy được chân lý của Thượng Ðế, chúng ta đều bị thế giới này cản lại. Nhưng nếu có vị Sư Phụ kinh nghiệm thì sẽ có thể đưa chúng ta qua khỏi nơi này. Nếu không tại thế giới đó, chúng ta sẽ tìm không thấy đường.

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7