Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Tại Thế Vãng Sanh

       Khi chúng ta đi đến các thế giới khác nhau, thân tâm, trí lực và đời sống đều có những thay đổi. Chúng ta đối với đời sống có những cách nhìn khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, cách làm việc khác nhau. Cho dù là những công việc thường nhật, nó đều sinh ra những ý nghĩa khác biệt. Chúng ta hiểu rõ tại sao phải làm việc này, tại sao phải thay đổi công việc, chúng ta biết được mục đích của đời người. Cho nên không còn cảm thấy buồn bả bất an, mà rất an nhiên nhẫn nại, đợi cho mình hoàn thành sứ mạng trên địa cầu này. Bởi vì trong lúc chúng ta còn sống, chúng ta đã biết được sau khi vãng sanh sẽ đi đâu, đó được gọi là "tại thế vãng sanh". Sư Phụ đoán trong quý vị cũng có người đã từng nghe qua những chuyện tương tự như vậy. Nhưng mà không biết có vị Minh Sư nào có thể nói những gì khác nhau không? Ngoài ra, chúng ta cần phải đích thân thể nghiệm được sự khoái lạc bên trong. Ý của Sư Phụ là những người có xe Mercedes mới biết được Mercedes, mới biết được những chuyện nói là giống nhau, phải không? Nhưng những lời miêu tả không phải là chiếc Mercedes.

       Tuy Sư Phụ dùng ngôn ngữ bình thường để nói chuyện với quý vị, nhưng đây là những chuyện rất đặc biệt, quý vị cần phải đích thân thể nghiệm, cố gắng tu hành, và cần phải có người dẫn dắt mới an toàn. Chúng ta tu hành tuy cũng có một phần của ngàn vạn thành công, nhưng rất nguy hiểm, phải mạo hiểm, không an toàn. Vào thời xưa có những người, như các vị guru và chief, họ đều là những người tự tu luyện thành công hoặc tu những pháp môn khác mà thành công. Những người mà Sư Phụ gặp qua, tự tu không phải là không có nguy hiểm, phần đông đều gặp nhiều vấn đề, vả lại họ cũng không phải đều đạt phải được cảnh giới cao nhất.

Quê Hương Của Minh Sư

       Sau khi qua được thế giới thứ tư, quý vị đến một thế giới cao hơn, thế giới thứ năm. Nơi đó là quê hương của các vị Minh Sư, tất cả các vị Minh Sư đều đến từ đây. Cho dù đẳng cấp của họ cao hơn thế giới thứ năm, nhưng họ vẫn ở đây. Ðây là nơi cư ngụ của họ. Vượt qua thế giới thứ năm còn có rất nhiều tình trạng khác của Thượng Ðế, điều này không dễ gì hiểu được, Sư Phụ sợ rằng quý vị sẽ bối rối, rất có thể sau này hoặc sau khi thọ Tâm Ấn, quý vị đã chuẩn bị được một chút, Sư Phụ sẽ nói đến những điều mà quý vị không thể tưởng tượng được, để tránh đi những quan niệm sai lầm lại hiểu lầm ý chỉ của Thượng Ðế.

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7