Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh

Vấn: Ngài có đề cập đến việc Minh Sư có thể mượn nghiệp chướng của người khác. Trong trường hợp như vậy nghiệp chướng của họ có thể được tiêu trừ sao? Ðối với những người đó, họ có được những kết quả gì?

Ðáp: "Nếu như các vị Minh Sư ấy nguyện ý làm, thì họ có thể tiêu trừ nghiệp chướng của bất cứ người nào. Sự thật lúc thọ Tâm Ấn, tất cả những nghiệp chướng trong quá khứ của đệ tử đều đã được tiêu trừ, Sư Phụ chỉ để lại cho họ nghiệp chướng của cuộc đời này; như vậy họ mới có thể tiếp tục sống, nếu không quý vị sẽ lập tức vãng sanh, bởi vì không còn nghiệp chướng thì không thể nào sống tại thế giới này. Cho nên Minh Sư chỉ tiêu trừ những nghiệp chướng tồn kho, như vậy những người ấy mới có thể sạch sẽ; và còn để lại một ít nghiệp chướng, để cho họ tiếp tục làm những công việc của cuộc đời này. Khi thời gian đến, họ mới có thể ra đi, nếu không làm sao họ đi được? Dù trong cuộc đời này họ rất trong sạch, nhưng còn nghiệp chướng của đời khác thì sao? Hiểu không?

Vấn: Mục đích của tu hành là gì?

Ðáp: Mục đích là gì à? Sư Phụ chưa nói cho quý vị nghe sao? Là để thần du siêu thế giới, trở về thiên quốc, liễu ngộ trí tuệ của quý vị, và làm một con người tốt hơn trong cuộc đời này.

Vấn: Tất cả các thế giới đều có nghiệp chướng phải không?

Ðáp: Không phải tất cả các thế giới đều có, chỉ có thế giới thứ hai mà thôi. Bởi vì đầu óc của chúng ta hay bộ máy "điện tử" là sản phẩm của thế giới thứ hai. Chúng ta từ những thế giới cao hơn, xuyên qua nhiều cuộc hành trình, đến thế giới vật chất này làm một số công việc. Dù là một vị Minh Sư, khi họ từ thế giới thứ năm đến thế giới vật chất này, cũng phải đi qua thế giới thứ hai để mang bộ máy điện tử này vào, mới có thể làm việc tại thế giới này.

       Cũng giống như một người thợ lặn khi xuống nước, họ phải mang bình dưỡng khí và những khí cụ khác. Dù bản thân của họ không có gì quái dị, nhưng một khi họ đeo bình dưỡng khí, mặc áo lặn vào, trông họ giống như một con nhái vậy. Bởi vì chúng ta có những trở ngại giữa bộ máy điện tử và thân thể, cho nên trông chúng ta quái dị như thế này, nếu không chúng ta rất là hoàn mỹ. Cho dù quý vị nghĩ rằng bây giờ quý vị rất đẹp, nhưng so với "con người thất", quý vị vẫn rất là xấu xí. Tuy nhiên, để có thể làm việc tại thế giới này, chúng ta cần phải mang những trang bị đó vào. Vì vậy khi chúng ta vượt qua thế giới thứ hai đến những cảnh giới cao hơn, chúng ta phải để lại bộ máy điện tử của chúng ta ở đó. Ðến những thế giới cao hơn, chúng ta không còn cần dùng đến bộ máy đó nữa. Cũng như một người thợ lặn khi lên bờ, họ sẽ cởi bỏ bình dưỡng khí và những trang bị khác ra, bản lai diện mục của họ sẽ xuất hiện, phải không?

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7