Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Ðầu Óc Là Một Máy Ðiện Tử Tinh Xảo

Vấn: Ngài nói rằng khi vượt qua thế giời thứ hai thì sẽ bỏ được tất cả các nghiệp chướng lại, hoặc cần phải tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng, nghĩa là tất cả các nghiệp chướng của quá khứ và của cuộc đời này?

Ðáp: Ðúng vậy, bởi vì không còn bộ máy điện tử để ghi lại mọi việc. Chúng ta có nghiệp chướng vì có bộ máy "điện tử" này. Ðầu óc là dùng để ghi lại từng kinh nghiệm của thế giới vật chất, cho nên chúng ta mới có nghiệp chướng. Tốt xấu đều được máy ghi lại bên trong, chúng ta gọi đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì vậy? Ðó là những kinh nghiệm tốt xấu trong đời đời kiếp kiếp của chúng ta, những phản ứng và những kinh nghiệm học hỏi. Bởi vì chúng ta có cái gọi là lương tâm, chúng ta biết được mình cần phải làm điều thiện; nhưng có những lúc chúng ta gây nên chuyện xấu, và những chuyện xấu này làm cho chúng ta rất khổ tâm, vì vậy chúng ta gọi là nghiệp chướng.

       Cũng giống như lúc chúng ta leo núi mang rất nhiều rác rưới, hành lý; và sức hút của trái đất kéo chúng ta xuống nên chúng ta leo núi rất khó, hiểu không? Trên thế giới này có rất nhiều nội quy đạo đức và pháp luật của các quốc gia khác nhau, phong tục tập quán ràng buộc chúng ta vào trong cái gọi là thiện và ác cùng những quan niệm có tội và vô tội. Vì vậy thể theo phong tục, tập quán, luật pháp của một quốc gia nào đó, chúng ta qua lại với người khác thì sinh ra thiện và ác, những kinh nghiệm có tội hay không có tội; hành động này tự nhiên trở thành một thứ thói quen, chúng ta nghĩ rằng làm điều này sẽ có mặc cảm tội ác, làm điều kia là xấu..v..v.Bộ máy điện tử cứ mải miết ghi vào, cho nên chúng ta mới bị luân hồi sanh tử bị ràng buộc trong thế giới vật chất hoặc thế giới tương đối cao hơn. Chúng ta không đủ trình độ, không đủ tự tại, không thể "bay bổng" lên cao, Ðều vì quan niệm "dự tưởng" này.

Vấn: Lúc chúng ta sinh ra có phải đã được quyết định rằng cuộc đời này sẽ đạt tới một đẳng cấp nào không?

Ðáp: Không. Chúng ta có tự do tư tưởng muốn đi nhanh hay chậm. Thí dụ xe của quý vị chứa được mấy trăm lít xăng, quý vị có thể đi nhanh một chút hoặc là đến chậm một chút, quyết định đều do quý vị.

Vấn: Tôi muốn biết về đăng cấp của thiên sứ.

Ðáp: Ðẳng cấp của thiên sứ? Ồ! Quý vị muốn biết thiên sứ nào?

Vấn: Thiên sứ bảo hộ.

Ðáp: Thiên sứ bảo hộ có thể đạt tới thế giới thứ hai. Ðẳng cấp của thiên sứ thấp hơn đẳng cấp con người. Họ chuyên môn phục vụ cho chúng ta.

Vấn: Họ chưa bao giờ vượt qua được thế giới thứ hai sao?

Ðáp: Không có, ngoại trừ họ được làm người, họ rất ngưỡng mộ loài người, nhưng Thượng Ðế đã an bày cho họ là như vậy. Chúng ta có một "thiết bị" có thể cùng với Thượng Ðế đồng một thể, nhưng thiên sứ thì không. Ðiều này khá phức tạp, Sư Phụ sẽ nói với quý vị vào một dịp khác. Có rất nhiều loại thiên sứ khác nhau, Tất cả đều vì sự giúp đỡ chúng ta mà họ được tạo thành. Nếu họ được Thượng Ðế sáng tạo cũng là để phục vụ chúng ta, ho. có thể vượt qua được thế giới thứ hai, nhưng cũng không cần thiết mấy, hiểu không? Có những lúc một vật nào đó được chế ra rội thì không thể nào được sửa đổi được. Thí dụ quý vị ở trong một căn phòng, tất cả vật dụng được sáng tạo là để cho đời sống quý vị được dễ chịu. Tuy những vật này rất là hay, thí dụ quý vị ngồi đây, nhưng có thể dùng máy điều khiển vô tuyến để bật hết tất cả đèn trong phòng, ngoài vườn hay có thể mở máy truyền hình. Chiếc máy vô tuyến này là do chính quý vị phát minh, nhưng máy chỉ dung để phục vụ cho quý vị mà thội. Về phương diện nào đó máy đó hơn quý vị, có thể điều khiển một vài điều mà khả năng của quý vị làm không được, nhưng máy đó không thể nào hơn quý vi được, hiểu không? Nó được tạo ra là để phục vụ cho quý vị, dù rằng về phương diện nào đó chiếc máy này hơn quý vị, nhưng bộ máy điện tử không bao giờ có thể trở thành con người.

Vấn: Tôi muốn biết hiện nay chúng ta có thân người này phải chăng vì những kiếp trước chúng ta làm những chuyện xấu cho nên không thể giải thoát được? Chúng ta nguyên bản là bị dừng lại thế giới này? Hoặc trước đây chúng ta đã từng ở những nơi cao hơn? Chúng ta cần phải có thái độ hoặc cách nhìn như thế nào để có thể sớm vượt qua được đẳng cấp này, được giải thoát?

Ðáp: Nếu như chúng ta biết cách tu hành thì có thể vượt qua. Có rất nhiều pháp môn giúp chúng ta vượt qua cái thân thể này để đến siêu thế giới có pháp môn không thể đưa chúng ta đến nơi cao xa, có những pháp môn có thể đưa chúng ta đến những nơi cao xa hơn, và có những pháp môn có thể đưa chúng ta đến mục tiêu. Từ lúc còn trẻ đến bây giờ (bây giờ Sư Phụ trông còn rất trẻ hơn) Sư Phụ so sánh tất cả các pháp môn đã học được trong đó pháp môn của Sư Phụ là hay nhất, có thể đưa chúng ta đạt đến cảnh giới cao nhất, đạt mục đích.

       Nếu như quý vị muốn có kinh nghiệm thì ngoài phố có rất nhiều pháp môn để quý vị lựa chọn. Có những pháp môn đưa quý vị đến thế giới A Tu La, có pháp môn đưa quý vị đến thế giớ thứ hai, có những pháp môn đưa quý vị đến thế giớ xa hơn, ví dụ thế giớ thứ ba hoặc thế giới thứ tư; nhưng có thể đạt tới thế giới thứ năm thì không nhiều lắm. Pháp môn mà chúng ta đang tu hành có thể đưa quý vị đến thế giới thứ năm. Sau đó quý vị được tự tại, hiểu không? Ðể quý vị tự đi một mình.

       Vượt qua thế giới thứ năm, chúng ta có thể tiếp xúc được rất nhiều góc cạnh của Thượng Ðế, nhưng đây không phải là việc mọi người ưa thích. Chúng ta thường nghĩ rằng thế giớ càng cao càng tốt, nhưng sự thật không phải vậy. Thí dụ, có lúc chúng ta được mời đến một toà nhà đẹp đẽ, chúng ta được ở trong phòng khách của người chủ, ngồi đó hưởng thụ những thứ rất vừa ý. Sau đó chúng ta muốn vào những căn phòng ở bên trong để nhìn thử, rốt cuộc chúng ta lại đi đến nơi đổ rác. Quý vị biết trong căn nhà có rất nhiều đồ đạc, không phải vật dụng nào cũng quan trọng; chúng ta có thể ra phía sau căn nhà hoặc đến phòng phát điện ở bên ngoài căn nhà rồi bị điện giật chết ở nơi đó. Cho nên không nhất định là càng vào bên trong càng tốt, nhưng vì chúng ta muốn mạo hiểm, chúng ta mới đi.

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7