Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Tài Hoa Có Thể Tích Lũy Từ Các Ðời Kiếp

Vấn: Tôi có hai vấn đề, thứ nhất Ngài nói rằng có những ký ức từ những kiếp trước; ký ức này từ đâu mà đến? Thứ hai, làm thế nào để tiêu trừ những nghiệp chướng liên hệ, bao gồn những suy nghĩ hiện tại, sự suy nghĩ này có phải là một phần của những ngiệp chướng mới không?

Ðáp: Phải, phải. Rất có quan hệ. Vấn đề thứ nhất, nghiệp chướng từ đâu mà đến? Quý vị có thể đọc được những ghi chép của tiền kiếp, Sư Phụ đã nói với quý vị tiền kiếp được ghi lại trong "Ký Ức Akas"; đó là thư viện của thế giới thứ hai. Bất cứ người nào đến đây đều có thể vào xem xét. Cũng như không phải bất cứ người nào cũng có thể vào thư viện của Liên Hiệp Quốc, nhưng Sư Phụ có thể, bởi vì hôm nay Liên Hiệp Quốc mời Sư Phụ đến đây giảng kinh. Không phải mỗi người đều có thể vào Liên Hiệp Quốc, nhưng quý vị có thể bởi vì quý vị ở mơi đây. Cũng vậy, khi chúng ta đạt đến thế giới thứ hai thì có thể đọc được những ghi chép của tiền kiếp. Chúng ta ở một nơi nào đó của thế giới thứ nhất cũng có thể biết được tiền kiếp của một người, nhưng không phải là những sự ghi chép hoàn bị cao đẳng.

       Vả lại những kinh nghiệm của tiền kiếp có liên quan đến nghiệp chướng của cuộc đời này như thế nào? Những kinh nghiệm mà chúng ta đã học được là để ứng phó với cuộc sống của cuộc đời này, hiểu không? Những thu thập mà quý vị nhận được từ kiếp trước sẽ ảnh hưởng đến đời sống của kiếp này. Cũng vậy, khi quý vị gặp phải những kinh nghiệm không vui tương tự như kiếp trước, sẽ gây cho quý vị những lo sợ. Nếu như kiếp trước quý vị vô ý té từ trên lầu xuống, bị thương rất năng nề, lúc đó rất tối, lại không có ai giúp đỡ quý vị; hiện tại mỗi lần quý vị bước xuống thang lầu quý vị có chút cảm giác sợ hãi, đặc biệt là những nơi cầu thang cao và tối, quý vị cứ ngập ngừng mãi, không biết có nên xuống hay không. Nếu như tiền kiếp quý vị đã nghiên cứu một cách sâu sắc một môn khoa học nào đó, thì kiếp này quý vị sẽ phát hiện rằng mình vẫn có nhiều hứng thú về bộ môn này; dù cuộc đời này quý vị không phải là khoa học gia, nhưng với việc nghiên cứu khoa học quý vị có cái nhìn rất đặc biệt. Những vấn đề khác cũng như vậy.

       Lại ví dụ Mozar là một thiên tài, lúc bốn tuổi ông đã biết chơi dương cầm, đến nay vẫn nổi tiếng. Bởi vì trước khi ông trở thành một vị thầy nổi tiếng, đời đời kiếp kiếp ông đã luyện tập âm nhạc. Nhưng mỗi khi sắp sửa đạt tới đỉnh cao của âm nhạc thì ông lại qua đời. Cho nên ông ra đi không đành, ông rất yêu thích âm nhạc cho nên không muốn đi chút nào. Bởi vì lúc vãng sanh, ông rất ao ước được phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình, cho nên khi trở lại ông mang theo những tài hoa đã học được của kiếp trước.

       Trong số những người này có những người trước khi đến thế giới này, họ đã đến thế giới A Tu La hoặc thế giới thứ hai, cho nên họ có những tài hoa về khoa học, âm nhạc hoặc văn học rất dị thường, hoặc là những sức sáng tạo khác. Quý vị biết những phát minh, sáng tạo siêu phàm mà người khác không hiểu và cũng không nghĩ đến, đó là vì họ đã học qua và đã thấy qua. Cho nên có hai cách học tập: tại thế giới này và tại siêu thế giới. Những người vừa mới sinh ra đã có bản năng thiên phú hoàng mỹ, thí dụ như những thiên tài, đều là những chuyên gia của siêu thế giới; họ là chuyên gia của thế giới A Tu La hoặc thế giới thứ hai, nếu họ tự nguyện trở lại cuộc đời này, thậm chí có người đến từ thế giới thứ ba, họ là những thiên tài xuất chúng.

Vấn: Xin sư phụ khai thị điều kiện của Tâm Ấn là gì? Sau khi thọ Tâm Ấn mỗi ngày phải tu hành như thế nào?

Ðáp: Trước hết, mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí. Không có một sự ràng buộc nào ngoại trừ quý vị muốn tiếp tục tu hành thì tự mình giữ gìn kỷ luật. Ðiều kiện là: không cần phải biết bất cứ bộ môn yoga, kiến thức tọa thiền hoặc kinh nghiệm nào; nhưng phải trọn đời ăn chay, gồm cả việc không ăn trứng. Sữa và cheese có thể dùng, chỉ cần những vật nào không phải sát sanh đều không sao. Dùng trứng được coi như là sát hại nữa sinh mạng, cho dù trứng chưa thụ tinh cũng không thể ăn, bởi nó sẻ hấp thụ những lực lượng phủ định. Vì vậy những người phù thủy thích chơi hắc thần thông, dùng trứng để thu hút những con ma theo bên họ, quý vị có biết đều này không? (có người trả lời: biết) Quý vị biết. Ô! hay quá. Tuy quý vị không tức khắc khai ngộ, nhưng ít nhất cũng có tức khắc chứng minh.

       Lúc truyền Tâm Ấn quý vị có thể nghiệm được âm thanh và ánh sáng của Thượng Ðế. Thứ âm nhạc tâm linh này sẽ đưa quý vị đến một tầng lớp ý thức cao hơn để quý vị thường thức được mùi vị của nhập định, niềm vui và sự an hòa thâm diệu. Sau khi thọ Tâm Ấn, nếu quý vị cố gắng tu hành, có thể tiếp tục ở nhà tu hành; Sư Phụ không hối thúc quý vị và cũng không làm phiền quý vị. Nếu như quý vị tiếp tục tu hành và cần Sư Phụ giúp đỡ, Sư Phụ mới có thể tiếp tục giúp đỡ, nếu không quý vị tự mình cũng biết phải làm thế nào.

       Mỗi ngày tọa thiền hai tiếng rưỡi. Buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, tọa thiền hai tiếng; buổi trưa có thể tọa thiền nữa tiếng. Lúc Sư Phụ không giảng kinh ở đây, quý vị có một tiếng đồng hồ ăn trưa, quý vị có thể ẩn lánh vào một chỗ để tọa thiền, như vậy là có được một tiếng đồng hồ rồi. Như vậy khi về nhà ngồi một tiếng hoặc nửa tiếng. Buổi sáng thức dậy sớm một tiếng, điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi, ví dụ bớt coi truyền hình, bớt nói chuyện, bớt gọi điện thoại, bớt đọc báo sẽ để dành được rất nhiều thời gian. Sự thật chúng ta có rất nhiều thì giờ, chẳng qua là chúng ta lãng phí mất hết; cũng giống như chúng ta không lái xe đến Long Island chơi mà ở trong khu vườn phía sau viện này. Câu trả lời như vậy, quý vị có thỏa mãn không? (có người trả lời: thỏa mãn)

       Ngoài việc yêu cầu quý vị trọn đời ăn chay, không còn một điều kiện nào khác. Sau đó đời sống của quý vị sẽ mỗi ngày một cải thiện, có những kỳ tích phát sinh. Qúy vị không cần khẩn cầu mà tự nhiên nó đến, hiểu không? Nếu quý vị dụng tâm tu hành, có thể sống trên trái đất này hưỡng thụ cảnh của thiên đường. Cho nên có những đệ tử theo Sư Phụ tu hành đến mấy năm, vẫn còn dính theo Sư Phụ không rời, bởi họ thật sự dụng tâm tu hành, thể nghiệm ngày càng tốt.

Vấn: Bản tính là gì?

Ðáp: Bản tính? Ðược. Bản tính rất khó giải thích, nhưng quý vị có thể dùng trí thức của mình để tưởng tượng. Bản tính là một thứ trí huệ cũng giống như quý vị hiểu biết một chuyện rõ ràng hơn trước đây quý vị chưa biết. Hiểu biết những chuyện mà trước đây hoặc bây giờ không hiểu, đó là bản tánh. Một khi bản tánh, còn được gọi là trí huệ, mở ra, quý vị sẽ biết được mình là ai, tại sao lại đến đây, ngoài những thế giới này còn có những thế giới khác, loại người khác?

       Trong vũ trụ còn có rất nhiều việc cũng như trong trường đại học có rất nhiều trình độ khác nhau, quý vị học càng nhiều sự học càng phong phú, cho đến khi tốt nghiệp mới thôi. Những chuyện trừu tượng rất khó giải thích rõ ràng, nhưng Sư Phụ đã cố gắng rồi. Ðó là một thứ liễu ngộ. Khi quý vị đến từng lớp trí thức cao, trình độ liễu ngộ sẽ thay đổi, sự hiểu biết và cảm nhận về sự việc sẽ biến đổi, trong lòng cảm thấy hết sức yên tịnh an nhàn, pháp hỷ tràn đầy, vô tư vô lự, đối với đời sống hàng ngày rất rõ ràng, biết xử lý mọi việc hơn trước, càng biết giải quyết vấn đề; về phương diện vật chất đã có nhiều điều tốt, không cần phải nói đến sự cảm nhận bên trong của quý vị. Chỉ quý vị mới biết được, những đều này không dễ giải thích. Cũng như quý vị kết hôn với người quý vị thương yêu, cảm giác đó chỉ quý vị biết được, không ai có thể cảm giác giùm cho quý vị.

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7