Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Cố Gắng Giúp Người Ðau Khổ

Vấn: Xung quanh cuộc sống của tôi, tôi thường thấy rất nhiều chuyện phá hoại, chẳng hạn như sự hành hạ súc vật. Tôi muốn biết cảm nhận của Sư Phụ như thế nào? Ngài có cách nhìn như thế nào với những người muốn giải thoát tinh thần nhưng lại muốn phá hoại hoàn cảnh? Ngài có nghĩ rằng vượt qua thế giới này là đủ không hay chúng ta còn có nghĩa vụ giảng dạy cho thế giới này? Làm như vậy có ích lợi gì?

Ðáp: Có, ít nhất là làm cho chúng ta yên lòng vì chúng ta đã làm việc thiện, cố gắng tiêu trừ những nỗi đau khổ của đồng bào. Những điều quý vị hỏi , Sư Phụ đang làm, trước đây có làm, bây giờ đang làm và về sau cũng sẽ làm. Sư Phụ thường đem tiền bạc tặng cho các đoàn thể hoặc đến những vùng có tai nạn khác nhau trên thế giới. Sư Phụ không thích khoa trương những chuyện này, vì quý vị hỏi, Sư Phụ mới nói ra. Ví dụ năm ngoái, Sư Phụ quyên được một triệu Mỹ Kim cho những nạn nhân núi lửa Pinatubo, ngoài ra, còn giúp những nạn nhân bị lụt ở Việt Nam và Trung Quốc..v..v hiện nay Sư Phụ đang tiến hành việc cứu giúp những người tỵ nạn Việt Nam, làm nhẹ gánh của Liên Hiệp Quốc. Nếu Liên Hiệp Quốc muốn Sư Phụ giúp đỡ thì dù thế nào, Sư Phụ cũng sẽ cố hết sức làm.

       Chúng ta cố gắng giúp họ về phương diện tiền bạc. Nếu như Liên Hiệp Quốc đồng ý, nhờ vào phước lớn của Liên Hiệp Quốc, chúng ta có thể tìm cho họ một nơi cư trú, chúng ta cũng cố gắng tịnh hóa hoàn cảnh của chúng ta, cho nên chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức thế giới, tiến hành cùng một lúc về cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Vì có người không muốn tu hành với Sư Phụ, qua đó cũng được sự trợ giúp của tinh thần; họ chỉ cần giúp đỡ về vật chất, cho nên chúng ta chỉ cần giúp họ vật chất, đó là điều Sư Phụ đang làm. Cho nên Su Phụ vẫn phải kiếm tiền, bởi vì Sư Phụ không muốn nhận sự cúng dường để sinh sống, tất cả những đệ tử và người xuất gia của Sư Phụ đều đi làm như Sư Phụ vậy; Từ đó chúng ta cũng có thể giúp đỡ người trên phương diện tinh thần, giúp đỡ con người thoát ly nỗi thống khổ của thế giới. Chúng ta cần phải làm điều này, không phải cả ngày đắm chìm vui hưởng trong thế giới tam muội, ở đây chúng ta không cần những vị Phật ích kỷ đó (mọi người cười)

Vấn: Vừa rồi Ngài có nói đến ở một cảnh giới nào đó, chúng ta có được lực lượng đánh thức ký ức. Nếu bây giờ Ngài cảm thấy có luồng lực lượng này, Ngài làm thế nào để quyết định có nên dùng nó không? Nếu không dùng, Ngài làm sao có thể nhẫn nại nhìn những việc xảy ra xung quanh. Thí dụ Ngài nhìn thấy một việc xảy ra hết sức quan liêu, Ngài khẩn cầu Thượng Ðế giúp đỡ hay là Ngài ra tay cải thiện vấn đề, giải quyết vấn đề cho nhanh chóng? Làm thế nào để xử dụng lực lượng này? Dùng rồi sẽ bị kết quả gì? Ngài hiểu ý của tôi không?

Ðáp: Sư Phụ hiểu. Ý của quý vị là khi chúng ta có được năng lực biến đổi tình hình, nhìn thấy có những sự việc xảy ra chung quanh rất quan liêu, tiến hành chậm chạp, làm sao quý vị chịu nổi? Phải không? Lúc đó có nên khẩn cầu Thượng Ðế hay là thi triển thần thông để biến đá thành vàng? Không, Sư Phụ sẽ nhẫn nại chờ đợi bởi vì chúng ta cần phải đi theo sự tiến triển của thế giới này mới không gây nhiễu loại cho thế giới. Cũng như một em bé chưa chạy được, chúng ta không thể vì sự hấp tấp của mình mà làm cho em chạy được, ngược lại còn làm cho em bị té ngã.

       Tuy chúng ta có năng lực chạy nhảy, nhưng cần phải nhẫn nại dìu dắt em bé đi. Cho nên, có những lúc Sư Phụ rất buồn bã, không có lòng nhẫn nại, nhưng vẫn cứ phải tự nhắc mình hãy kiên nhẫn; cho nên Su Phụ mới cần phải đi từ nước này sang nước kia, năn nỉ các vị tổng thống của các nước nhận người tỵ nạn. Tuy chúng tôi đồng ý cống hiến tất cả những tài lực, nguyện ý đem hết tất cả tài sản của chúng tôi có đến bạc triệu, thậm chí đến bạc tỷ, nhưng vẫn phải trãi qua hệ thống làm việc của quan lại, tình trạng thế nào chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Sư Phụ không lợi dụng thần thông để biến đổi Liên Hiệp Quốc, dùng thần thông của vật chất sẽ gây nên tai nạn cho thế giới, hiểu không? Cần phải để cho mọi việc thuận theo tự nhiên.

       Nhưng có thể dùng lực lượng tu hành và trí huệ để nâng cao trí huệ của mọi người, nâng cao sự giáo hóa của mọi người để cho họ tự nguyện hợp tác; đây là phương pháp hay nhất, không nên dùng thần thông. Trong cuộc sống tu hành, Sư Phụ cũng không dùng đến thần thông, nhưng xung quanh người tu hành chúng tôi, thường tự nhiên có những phép lạ xảy ra; không cố ý, nhưng tự nhiên xảy ra, hiểu không?

       Hối thúc bất cứ việc gì cũng đều không tốt, em bé không thể chạy được mà, thỏa mãn câu trả lời của Sư Phụ không? Nếu chưa thỏa mãn, có thể nói cho Sư Phụ biết, Sư Phụ có thể nói rõ thêm một chút. Sư Phụ tin rằng quý vị rất thông minh, là những phần tử ưu tú được lựa chọn từ các nước, cho nên Sư Phụ không giảng hết sức tỉ mỉ. Nhân tiện muốn nói với quý vị, sự tồn tại của Liên Hiệp Quốc đối với chúng ta có rất nhiều ích lợi, trước nhất giảm thiểu chiến tranh, xung đột thế giới, tuy không thể hoàn toàn tiêu trừ. Sư Phụ đọc sách của Liên Hiệp Quốc thấy rằng mỗi người đều phải là một phần tử của Liên Hiệp Quốc, chính Sư Phụ cũng làm công việc của Liên Hiệp Quốc, Sư Phụ rất khâm phục quý vị nhất là về hiệu quả và nỗ lực của quý vị về phương diện cứu người; cho dù dùng toàn lực lượng của thế giới cũng không làm được, nhưng nhân viên Liên Hiệp Quốc làm được. Ngoài ra, còn có rất nhiều công việc cứu trợ người và giải quyết vấn đề người tỵ nạn, Sư Phụ nghe nói Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm trông coi 12 triệu người dân tỵ nạn phải không? Công việc rất nhiều lại còn có những chiến tranh. Cho nên Liên Hiệp Quốc đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7