Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Vận Dụng Trí Huệ Ðể Kiến Thiết Hoàn Cảnh

Vấn: Cảm ơn Sư Phụ Thanh Hải đã chia xẻ trí huệ của Ngài với chúng tôi, tôi có một câu hỏi về vấn đề tăng gia nhân số của thế giới. Từ trước đến nay, vấn đề lạm dụng hoàn cảnh và tăng gia lương thực. Ðối với vấn đề dân số gia tăng của thế giới, Sư Phụ có sự suy nghĩ như thế nào? Ðây là cộng nghiệp của thế giới, hay là đang tạo nghiệp chướng cho tương lai.

Ðáp: Người đông một chút cũng tốt, có gì là không tốt? Càng đông càng ồn ào thì càng vui phải không? (mọi người cười) Sự thật không phải là vấn đề dân số quá đông, mà là dân số phân phối không được đồng đều, nhân khẩu thường hay tập trung ở những khu riêng biệt của thế giới, họ không muốn đến những nơi khác. Chúng ta có rất nhiều nơi còn hoang phế chưa được khai khẩn nhiều, có rất nhiều hoang đảo, những cao nguyên rộng lớn, chỉ có rừng núi xanh thẳm không một bóng người. Ví dụ mọi người đều thích tập trung tại Nữu Ước vì nơi đây vui vẻ (mọi người cười).

       Nếu như chính phủ có thể tạo dựng công ăn việc làm ở mọi nơi, người dân cũng có thể đến đó làm, vì nơi ở đây công việc vừa an toàn, nên mọi người thích tụ tập về đây. Nếu như những nơi kia được bảo đảm an toàn, tạo dựng công ăn việc làm, thì họ sẽ về đó. Người ta nghĩ về vấn đề sinh kế và an toàn là chuyện rất tự nhiên. Chúng ta không nên quá lo lắng về vấn đề nhân khẩu quá đông; nhiều công ăn việc làm hữu ích, nơi cư trú và bảo đảm an ninh thì tất cả nơi nào cũng như nhau, sẽ không còn vấn đề dân số quá đông nữa.

       Về vấn đề lương thực, quý vị cần phải hiểu rõ, tại Mỹ có rất nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề này. Trước tiên họ nói rằng ăn chay là một trong những phương pháp tốt nhất để giải quyết. Ăn chay có thể duy trì được tài nguyên của thế giới, lại vừa nuôi sống dân số toàn thế giới. Bởi chúng ta quá lãng phí nhiều rau cỏ, điện nước và y dược để nuôi súc vật, những lương thực này có thể trực tiếp dùng để nuôi nhân loại cả thế giới. Có rất nhiều đệ tam quốc gia cung cấp thực phẩm chay có chất đạm cao với giá rẻ; nhưng làm như vậy đối với các khu vực thành phố khác trên thế giới không có giúp đỡ nhiều. Nếu chúng ta phân phối thực phẩm đồng đều và tiến hành ăn chay thì đối với chính chúng ta, loài vật và toàn thế giới đều có ích lợi.

       Trong một bản nghiên cứu của một tạp chí, cho biết nếu trên thế giới mọi người đều ăn chay thì không còn nạn thiếu thực phẩm nữa. Chúng ta cần thành lập một tổ chức, Sư Phụ biết một số người, có thể dùng mễ cốc để chế tạo thực phẩm dinh dưỡng và bột sữa. Lần trước giảng kinh chúng ta có nói đến vấn đề này. Họ nói, họ dùng khoảng ba trăm ngàn đô và có thể nuôi sống sáu trăm ngàn người ở Ceylon. Một số người nghèo, những người thiếu dinh dưỡng, các bà mẹ..v.v., như vậy thật là hay. Vấn đề là chúng ta quá lãng phí tài nguyên thiên nhiên ở khắp mọi nơi trên thế giới, chứ không phải thiếu lương thực. Thượng Ðế không để cho chúng ta đói, đều do chính chúng ta tạo ra cả; chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ làm thế nào để tái kiến thiết xã hội này. Việc làm này cần phải có sự trợ giúp của các chính phủ từ các quốc gia, họ phải có tinh thần phục vụ đại chúng một cách chân thành, thanh liêm, cao thượng, đem hạnh phúc đến cho nhân loại chứ không phải tạo hạnh phúc cho riêng mình. Nếu chúng ta có được sự trợ giúp của các chính phủ, thì việc tái kiến thiết xã hội không còn là một vấn đề nữa. Chúng ta cần có những nhân vật lãnh đạo cơ cấu kinh tế ưu tú, cần có nhân tài chính trị và chính phủ chân thành; nếu những người này đều tu hành thì lý tưởng này sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng. Bởi vì họ sẽ hiểu rõ giáo lý, thông hiểu giới luật nên biết rằng cần phải thanh liêm, biết cách dùng trí huệ của họ trong lúc làm việc để sự suy nghĩ được chu đáo, rồi từ đó tái kiến tạo môi trường sinh sống của chúng ta.

Tâm Linh Yên Tịnh Mới Có Thể Giải Quyết Mọi Vấn Ðề

Vấn: Theo tôi được biết, điều này rất khó khăn. Ngày nay có rất nhiều vấn đề hoàn cảnh liên quan tới vấn đề dân số, thí dụ dân số gia tăng thì cần phải có nhiều không gian để cư trú, cần phải có nhiều phòng ốc và những phương thức sinh hoạt phù hợp với thế kỷ hai mươi. Tại khu rừng nhiệt đới Ba Tây có vấn đề lạm dụng hoàn cảnh, họ phá hoại khu rừng mưa tại đó, trên mặt đất đổ đầy lá rụng, tạo nên lụt lội. Ðiều này liên quan tới việc dân số quá đông.

Ðáp: Ðúng vậy, tất cả những vấn đề trên thế giới đều có liên quan mật thiết với nhau. Phương pháp giải quyết duy nhất là phải chữa từ căn gốc, không phải giải quyết vấn đề trên bề mặt. Ðiều căn bản là cần phải có sự yên tịnh của tâm linh, có hiểu không? (mọi người vỗ tay) Cho nên điều chúng ta cần phải làm là truyền bá thông điệp tâm linh và tôn trọng giới luật, đây mới là điều con người đang thiếu thốn. Ðương nhiên, lợi dụng những cơ khí điện tử, cũng có thể giúp quý vị thể nghiệm một chút ánh sáng và âm thanh, giúp cho quý vị nhập định; nhưng nếu không có quy luật về đạo đức, có lúc sẽ đem lực lượng dùng vào nơi không tốt và cũng không thể kiềm chế lực lượng này.

       Trong đoàn thể của Sư Phụ, Sư Phụ dạy mọi người giữ gìn giới luật trước. Giới luật rất quan trọng, chúng ta cần phải biết đem lực lượng này dùng ở nơi nào. Không có tình thương, lòng từ bi, quan niệm đạo đức chính xác, cho dù có lực lượng cũng vô ích, sẽ biến thành hắc thần thông. Hắc thần thông là từ đó mà sanh ra. Cho nên "khai ngộ" rất đơn giản, "dưỡng ngộ" mới khó. Trong pháp môn của Sư Phụ, nếu giữ giới không rõ ràng, không có đạo đức, Sư Phụ sẽ thâu về một phần lực lượng, như vậy quý vị sẽ không làm những chuyện xấu trong xã hội. Pháp môn của Sư Phụ khác với các pháp môn khác đó là Sư Phụ có thể điều khiển được lực lượng này, hiểu không?

       Ngày hôm nay rất vui mừng được cùng quý vị thảo luận những vấn đề trí huệ này. Con người hay làm sai vì trí huệ của họ không đủ. Cũng như quý vị vừa đưa ra vấn đề lạm dụng đất đai, việc làm có quan hệ đến sự thiếu thốn trí huệ. Cho nên vấn đề căn bản là cần phải tu tập trí huệ và tâm linh. Khai ngộ rồi sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn mọi người đã chăm chú lắng nghe, chúc mọi người may mắn, vạn sự như ý, muốn gì được nấy.

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7