Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Phương Pháp Siêu Thế Giới

       Cũng giống như định luật vật lý, hỏa tiễn muốn thoát khỏi sức hút của trái đất cần thì phải có một sức đẩy rất lớn ở đằng sau; khi hỏa tiễn bay nhanh, nó cũng phát ra những tia sáng. Cho nên Sư Phụ đoán rằng khi chúng ta bay nhanh vào siêu thế giới, chúng ta cũng phóng ra những tia sáng, cũng nghe được âm thanh. Âm thanh này là một thứ chấn động lực, có thể đưa chúng ta đến những cảnh giới cao hơn, nhưng mà không có tiếng ồn, lại không bị trở ngại, không có bất kỳ một cảm giác khó chịu nào, lại không tốn tiền, đó là phương pháp đi vào siêu thế giới của chúng ta.

       Những gì của siêu thế giới đều tốt đẹp hơn thế giới chúng ta, tốt đẹp hơn tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng được và không tưởng tượng được; không một ai có thể nói với chúng ta tình hình của siêu thế giới một cách xác thực, nhưng khi chúng ta có được thể nghiệm thì chúng ta biết được; nhưng cần phải duy trì vĩnh viễn, cần phải thành tâm tu hành, không ai có thể tu giùm cho quý vị, cũng giống như không ai có thể giúp quý vị làm những công việc của Liên Hiệp Quốc, lại để cho quý vị lãnh lương; cũng vậy không ai có thể ăn giùm chúng ta mà chúng ta no được. Cho nên phương pháp tu hành là phải đích thân thể nghiệm. Chúng ta nghe những người có thể nghiệm nói, nhưng không thể nào từ câu chuyện này đạt được các thể nghiệm. Từ một vị đã có thể nghiệm với Thượng Ðế chúng ta có thể mượn lực lượng của họ, chúng ta có thể có được một đôi lần hoặc một đôi ngày thể nghiệm, không cần phải cố gắng cũng có thể tự nhiên thấy được một ít ánh sáng, nghe được một ít âm thanh; nhưng những thứ thể nghiệm này phần đông không thể có lâu được, cho nên chúng ta cần phải tự mình tu hành, đích thân thể nghiệm.

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7