Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Thế Giới Của Thần Thông

       Ngoài thế giới của chúng ta, còn có rất nhiều thế giới khác nhau. Ví dụ cao hơn thế giới chúng ta một chút, theo Tây Phương chúng ta gọi là thế giới A Tu La. Ở thế giới A Tu La đã có hơn một trăm cảnh giới, mỗi một cảnh giới là một thế giới, đại biểu cho trình độ hiểu biết của chúng ta. Cũng giống như chúng ta vào đại học, cần phải qua từng lớp học một, đó là đại biểu cho sự càng ngày càng hiểu biết của chúng ta về bài vở của đại học, rồi từ từ về sau sẽ hướng về con đường tốt nghiệp. Tại thế giới A Tu La chúng ta sẽ thấy được nhiều thần thông, rất có thể chúng ta bị thần thông quyến rũ, rất có thể chúng ta cũng có thần thông, có thể cứu bệnh, có thể nhìn thấy những chuyện mà người khác không thấy. Tại đó, ít nhất chúng ta có được lục thông, không bị sự hạn chế của thời gian và không gian , thấy được những cảnh giới siêu phàm, nghe được những âm thanh siêu phàm; chúng ta không bị sự hạn chế của khoảng cách; đây là những thứ chúng ta gọi là thiên nhĩ, thiên nhãn. Có những lúc chúng ta có thể thấu hiểu tâm tư của người khác, biết được trong tâm của họ đang nghĩ gì v.v.., khi chúng ta tu đến cảnh giới thứ nhất thì có được những lực lượng này.

       Vừa rồi Sư Phụ có nói, tại thế giới thứ nhất có rất nhiều cảnh giới mà ngôn ngữ không thể hình dung được. Thí dụ như sau khi thọ Tâm Ấn, chúng ta thiền; nếu đẳng cấp chúng ta thuộc về cảnh thế giới thứ nhất thì chúng ta có được nhiều năng lực hơn, thậm chí có thể phát triển tài năng văn học mà trước đây không có, biết được những chuyện mà người khác không biết. Rất nhiều năng lực giống như trời ban cho vậy, có những lúc về phương diện tài chánh, có những lúc là tài trí thông minh, sự nghiệp, hay là nhiều tài năng khác. Chúng ta bắt đầu biết làm thơ, hội họa, và có thể làm được những chuyện mà trước đây không làm được, chúng ta không ngờ rằng chúng ta có được những năng lực này. Ðó là cảnh giới thứ nhất chúng ta có thể làm được những bài thơ và viết những văn chương rất hay mà trước đây chúng ta không phải là những nhà sáng tác chuyên nghiệp, bây giờ lại có thể hạ bút thành văn, thí dụ. Trong thế giới thứ nhất, chúng ta đạt được những lợi ích về vật chất này. Thật ra những thứ này không phải do Thượng Ðế ban cho, mà là tồn trữ trong Thiên Quốc của chúng ta, chỉ cần chúng ta lay tỉnh năng lực này, đánh thức nó sống dậy là có thể dùng được, đó là tình hình của thế giới thứ nhất. Như vậy có được chưa? Quý vị có muốn nghe thêm không? Ðược rồi! Quý vị có từng nghe qua chưa? Vị này có! A, vị này từng nghe qua! Ai kể cho nghe vậy? A, rồi người đó có nói những gì nữa không? Ðược rồi!

       Khi chúng ta lên đến những cảnh giới cao hơn, thí dụ như vậy, có thể nhìn thấy và đạt được nhiều điều hơn. Vì thời gian có hạn, đương Sư Phụ không thể giải thích tỉ mỉ cho quý vị, vả lại điều này cũng không cần thiết. Chỉ nghe người khác nói đến những thứ tốt đẹp này, chẳng khác gì nghe nói đến bánh kẹo mà tự mình chưa hề ăn qua. Cho nên Sư Phụ chỉ quảng cáo sơ qua mà thôi, nếu quý vị muốn đích thân nếm thử thì đó là một chuyện khác. Nếu như quý vị muốn nếm thử những thứ này, lát nữa Sư Phụ có thể cống hiến cho quý vị những thực vật thật.

       Vượt qua thế giới thứ nhất, chúng ta tiến về thế giới thứ hai. Vì muốn giản tiện hoá nên chúng ta gọi là thế giới thứ hai. Ðến thế giới thứ hai, chúng ta càng có năng lực hơn thế giới thứ nhất, gồm cả thần thông. Nhưng tại thế giới thứ hai, một sự thành tựu rất đáng kể, đó là biện tài vô ngại, dường như không ai có thể biện được với những người đã đến được thế giới thứ hai, bởi vì khẩu tài và trí lực của họ đã phát triển đến tột đỉnh.

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7