Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất

       Ða số người có đầu óc tầm thường hay là trí lực đơn giản không có cách nào có thể địch lại những người này, bởi vì trí lực của họ đã phát triển đến một trình độ rất cao; không phải chỉ có đầu óc vật chất phát triển cao độ mà là trí huệ tiềm tàng bên trong, lực lượng thần kỳ lúc này cũng được khai mở. Người Ấn Ðộ gọi đẳng cấp này là "Bồ Ðề", hay còn gọi là đẳng cấp của trí thức. Khi quý vị đạt được đẳng cấp "Bồ Ðề" là thành Phật. Chữ "Phật" là do chữ Bồ Ðề mà ra, cho nên đẳng cấp của Phật chỉ như vậy mà thôi. Chưa hết! Sư Phụ không những chỉ giới thiệu Phật mà thôi, còn có những cảnh giới cao hơn. Cho nên rất nhiều người gọi những người khai ngộ là "Phật". Nếu như người này chưa vượt qua thế giới thứ hai, có thể họ rất kiêu ngạo, tự nhận mình là Phật sống, đệ tử của họ cũng rất kiêu ngạo gọi họ là "Phật". Nhưng sự thật, họ chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai là họ có thể thấy được nhân quả ba đời của người khác, lại có năng lực biện tài vô ngại, nhưng đó chưa phải là điểm cuối cùng của Thiên Quốc.

       Cho nên bất cứ người nào có thể thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai cũng không nên kiêu ngạo. Theo ngôn ngữ của Tây Phương thì đó là quý vị đã hiểu biết được sự ghi chép của Akas. Bất cứ người tu yoga hoặc là những người hành thiền nào cũng đều biết được sự ghi chép của Akas; đó là một thứ thư viện cũng giống như thư viện của Liên Hiệp Quốc vậy, bên trong ngôn ngữ nào cũng có, có tiếng Á Rập, tiếng Nga, tiếng Trung Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ðức. Chỉ cần quý vị đọc được những ngôn ngữ này thì biết được quốc gia đó đang xảy ra những chuyện gì. Cũng vậy, khi một người tu đến thế giới thứ hai, họ nhìn những điều ghi chép của một người cũng giống như đọc tiểu sử của chính mình một cách rõ ràng vậy.

       Ðến thế giới thứ hai còn có thể đạt được rất nhiều năng lực Phi thường khác. Dù như thế nào, đạt đến thế giới thứ hai là khá lắm, là Phật sống rồi! Bởi vì lúc đó trí huệ của Bồ Ðề đã mở, biết được rất nhiều việc không thể hình dung được. Dù chúng ta có muốn hay không, đều có rất nhiều kỳ tích xảy ra cho chúng ta. Bởi vì trí huệ của chúng ta đã mở, biết làm thế nào câu thông với nguồn năng lực cao đẳng hơn, làm cho đời sống càng trở nên thuận lợi tốt đẹp. Vì trí huệ Bồ Ðề của chúng ta đã mở, cho nên có thể lấy từ những điều ghi chép được quá khứ và hiện tại để an bày, điều chỉnh và bổ khuyết cho những sai lầm quá khứ của mình, sửa đổi những điều thiếu sót của mình, từ đó cải thiện đời sống của chúng ta. Ví dụ trước đây chúng ta vô tình gây lỗi với người láng giềng, bây giờ biết được thì rất dễ dàng giải quyết. Nếu như chúng ta không biết và người láng giềng đang âm thầm chống lại chúng ta, có lúc ở sau lưng chúng ta sắp kế hoạch hại chúng ta, vì sự hiểu lầm hoặc vì chúng ta gây lỗi với họ. Bây giờ biết rõ nguyên nhân thì rất dễ dàng sắp xếp. Chúng ta có thể đích thân đến nhà họ thăm viếng, gọi điện thoại giải thích, hoặc là mời họ tham dự buổi tiệc của chúng ta, vạch rõ những điều hiểu lầm. Cũng vậy, khi chúng ta đạt đến được đẳng cấp của Bồ Ðề, chúng ta sẽ tự nhiên hiểu rõ và biết cách thu xếp mọi việc,hay tiếp xúc với nguồn lực để cải thiện đời sống của chúng ta, cải thiện nhân của chúng ta. Nhờ vậy, trong đời sống giảm thiểu được rất nhiều tai nạn, nhiều điều không thoải mái, và những hoàn cảnh không vui. Vì vậy, tu đến thế giới thứ hai cũng đã rất khá rồi!

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7