Cach oi Pho Van e B Lac L Luc Toa Thien

Thanh Hai Vo Thng S khai th trong cuoc Thien That
tai ao trang Tay Ho, Formosa
Ngay 28 thang 10, 1995 (Nguyen van tieng Anh)

Van: Co khi ang toa thien quan anh sang, dng nh co mot luong lc lng dang len, lam ngi con lac qua lac lai nhieu pha. o la g vay?

THVTS: Khong sao. oi khi am va dng ang chong choi nhau. V chung ta cha hoan toan vng vang va cha u mot tram phan tram thanh tnh, nen mi nh vay. Sau nay se on nh. ng lo. Khong can phai theo cam giac, hay la c mac ke no. V vay chung ta phai gi mnh thanh tnh bang gii luat u th, e co the nhan c th nang lc thanh khiet va manh me phi thng nay. Rang coi chng thc an, li noi, hanh ong, va y ngh cua quy v cho c thanh tnh. Van e nay se bt i hoac het han.

      oi khi neu quy v b lac nhieu qua th ngoi di san nha. ng ngoi cao qua, s b te (moi ngi ci). Toi khong noi gin au. Hoac th ngoi tren tam go, san go; no se hut bt nang lc cho quy v. Th quy v se khong cam thay lac nhieu qua. Co khi quy v quan am thanh, thay co mot cam giac nong bong, tng nh khong the chu c na, vay th ngoi cho khac. ng ngoi tren nem. Kiem san go mat ma ngoi. at chan len tam go hay co the tren mat at. No se dung hoa mot t tac dung manh cua chan ong lc ma quy v cha co kha nang chu noi. Ch trong trng hp o thoi, nhng tiep tuc thien quan am thanh. Am thanh ac biet rat manh.

      Neu oi khi quy v khong thanh sach - v quy v tiep xuc vi ngi ta, khong han la nghiep cua rieng mnh. Cho nen, bat c chuyen g xay ra cung ng t trach mnh hoai. oi khi chung ta tiep xuc vi ngi khac, va s khong trong sach cua ho, nghiep chng cua ho cung anh hng chung ta. oi khi chung ta an thc an ma khong biet rang no khong tinh khiet; ieu o cung co. Cho nen, bat c ly do g khien quy v nh vay, van c thien them.

      Neu quy v ngoi tren nem ma khong cam thay thoai mai, co the v no qua nong, th ngoi tren san go hoac tren at trong. at chan len roi thien hay ngoi di at vi chiec chieu tre cung c, thoang kh hn, mat hn cho quy v; bi v nhieu khi nem chung ta ngoi lam bang nha (foam), khong hut hi nong, nen gay tr ngai cho chung ta -- lam kho chu, nhat la khi thien quan am.

      Th oi v tr, co the oi cho, hoac oi nem ngoi, roi quy v se thay hn.