Cao Hn Minh S

Thanh Hai Vo Thng S giang trong cuoc Thien That tai Cam-Pu-Chia
Ngay 16 thang 5, 1996 (Nguyen van tieng Anh, khong cat xen)

      Co mot ngi tu hanh, co le tu Phap Mon Quan Am, e t cua Vo Thng oc Sen Vang, c mai cau nguyen Thng e ban cho anh ta a v Minh S. Mot ngay no, v e t vo thng cua Vo Thng S Oc Sen c khang khang oi Thng e cho anh qua v Minh S. Anh c lai nhai, "Thng e i, hay nhn ay! Ngai la ang toan nang. Khong co viec g ma Ngai khong lam c. Xin cho con qua v Minh S, bang tien s tam linh. Con tu hanh a nhieu nam. Con a tr trai va luon luon cau nguyen. Hang ngay con thc day luc bon gi ri sang. Con thien en bay gi ri. Roi moi toi, va ve en nha la con an cm, tam ra, va lap tc ngoi thien t chn en mi hai gi khuya. Sau o, con i ngu, roi lai thc day luc vao bon gi ri sang, va... nh vay, nh vay, nh vay..., roi i lam, roi lai ve, roi lai thien, roi... nh vay, nh vay, nh vay..."

      Thng e noi, "Ta a chan nghe ve s sieng nang cua nha ngi roi (moi ngi ci). Gi ngi muon g? Ta xin loi, nhng nhng th nay khong em lai cho ngi qua v Minh S, cha c. Hay la ngi c tiep tuc, th cach khac xem."

      Thng e khong noi cho anh ta biet v ung ra ay la mot b mat cua vu tru, va mnh phai t tm lay. The roi, anh tr nen bc tc sau nhieu tuan le quay ray Thng e ma Ngai van khong nhuc nhch. Roi mot ngay no, anh lai tiep tuc thuc giuc Thng e, oi ban cho anh t nhat mot thi gian th lam Minh S, lam th sau thang. Bi v the gii nay, moi khi quy v nhan viec lam, quy v phai co mot thi gian lam th, phai vay khong? t nhat la sau thang, hoac ba thang. Roi ca hai ben mi biet ngi o co thch hp hay khong?

      Nhng Thng e noi, "O, khong, khong, khong. Ta co cai nay con hay hn cho ngi. Tai sao ngi khong tuyen bo vi the gii la Ta a ban cho ngi qua v Minh S, nhng ngi a t choi." (Moi ngi ci va vo tay)

      Nh vay cao thng hn. Thng e rat khon kheo, Ngai khong muon lam anh ta buon, ma con cho anh ta mot ieu tot hn. Vay tai sao quy v khong bat chc ngi nay. Moi khi co ai hoi quy v a at c ang cap Phat cha, quy v c noi a at c roi, nhng a bo xuong roi (moi ngi ci va vo tay).