Chung Ta Ch La Khach The Gii Nay

Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Tay Ho, Formosa
Ngay 20 thang 2, 1996 (Nguyen van tieng Anh)

      Co mot ngi tu hanh no, trong nha ong ta ch co sach, mot cai goi thien, mot cai tui ngu e ap mua ong, mot cai khan quan am, cai mu tnh thng, the Tam An. Nghe th thay co ve nhieu, nhng tnh ra th that s ong khong co g ca.... va th, bang "I Will Forever Love You", chang han. Khong co g khac. Khong ghe, khong ging, khong ban, khong bep, ma ch vai th can thiet e song ma thoi.

      Co mot ngi i qua, ghe vao tham ong, thay phong trong trn, ch co mot vai mon o can thiet, hoi ong rang: "Ong song nh vay sao c? o ac au roi?" V tu s Quan Am phap, hoc tro cua Thanh Hai T hoi lai: "Con o ac ong au?" Ngi khach ap: " ay toi ch la khach thoi ma!" Ngi tu Quan Am phap noi: "Toi cung vay!"

      Tat ca chung ta eu la khach tinh cau nay, la nhng ngi ghe chan, nhng ngi ti vieng tham manh at than tien nay. Mot ngay nao o tat ca chung ta se phai ve nha, khong ngi nao co the ay mai c. Ai cung biet vay. Nhng ke ca toi, toi cung ngh la toi se song mai mai. Tat ca chung ta eu co giac m hao huyen nh vay ve s vnh cu. That ra, the xac khong the ton tai mai mai c, v the xac c cau tao bi chat lieu co the b h thoi. Cho nen, mot ngay nao o, no se h thoi. Nhng s song tiep tuc mai mai, bat ke au, nh the nao. Cho nen, chung ta phai rang nh ieu nay, neu khong, sau khi chet mi biet th a qua tre. Khong tre cho quy v, v quy v a biet b quyet cua i song vnh cu. Khong co b quyet nay, khong ai co the bc ra khoi vong sanh t va c t do. o la kien thc co xa khong ai co the thay oi c. Giong nh may, khong ai co the oi c. Giong nh nc, no la nh vay, khong ai co the oi c.

      Cho nen, co luat le e vt khoi vong sanh t, o la Phap Mon Quan Am. Neu khong biet th rat la ang tiec. Khong ai co the giup chung ta c. o la b quyet duy nhat va la b quyet quan trong nhat ma moi chung sanh nen biet. Nhng buon thay, a so chung sinh khong biet. V vay the gii mi au kho nh vay va c tiep tuc nh vay t xa ti nay. V the Minh S va s gia cua Chan Ly, cua Thng e c phai xuong hoai, xuong hoai, xuong hoai e chu au kho vi ho va t o mi nang ho ve ni chon cua ho, dan ho ve nha, ve ni nguyen thuy e ho c an toan va hanh phuc vnh vien.

S Phu Ke Chuyen
Chuyen Hoa Dai

Ghi danh e nhan ban tin bang ien t
Quy v se nhan c ban tin mi nhat bang ien t, cung nh giao ly chon loc va li phap cam lo, v.v...