S Phu Thay Thng e Cha?

Thanh Hai Vo Thng S giang tai Brisbane, Uc ai Li
Ngay 20 thang 3, 1993 (Nguyen van tieng Anh)

V: S Phu Thanh Hai, Ngai a thay Thng e cha?

: Vang, toi thay Thng e bat c luc nao giong nh thay quy v vay. Tat ca cac e t cua toi eu thay Thng e mot mc o nao o, hoac ho thay Chua Gie Su, c Phat, hay cac V Thanh An o, hay cac V Thanh khac va noi chuyen vi cac Ngai, hoc hoi t cac Ngai. Ho la ai dien cua Thng e, va chung ta cung co the biet c Thng e mot cach trc tiep.

Van ap Chon Loc
* c Me ong Trinh
* S Phu Thay Thng e Cha?

Ghi danh e nhan ban tin bang ien t

Quy v se nhan c ban tin mi nhat bang ien t, cung nh giao ly chon loc va li phap cam lo, v.v...