Thanh Hai Vo Thng S khai th
tai Nhat Ban,   ngay 10 thang 7 nam 2000
(Nguyen van tieng Trung Hoa) - Bang thau hnh so 706

ng s cam giac s hai cua mnh, bi v cang s bao nhieu, cam giac s hai o cang manh bay nhieu. Chung ta ngh ti mot cai g nhieu nh the nao, cai o se tr thanh manh nh the o. Thanh ra, c ngh ti "tnh thng". Luc nao cung ch nen ngh ti "tnh thng", "lc lng yeu thng", luon luon ngh khang nh, nh vay Lc Lng Minh S t nhien se cham soc cho tat ca. Roi dan dan, chung ta se quen i, se khong con chng ngai, va tat ca s hai se tieu tan. Chung ta nen tin tng vao quyen nang Thng e, moi ngay xay ap niem tin vao ai lc cua Phat Tri. Nh vay chung ta se ngay cang manh.