MP3 mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

MP3-CR15  <nói tiếng Trung Hoa>

Thiền Thất Quốc tế tại Ðài Bắc, Formosa, ngày 22-27 tháng 5, 1994


1. Tôn trọng quyền sống
2. Sự cúng dường chân chính
3. Những tiền kiếp của Phật Thích Ca
4. Tinh thần Lão Tử và Trang Tử
5. Ðừng tùy tiện dạy pháp Phương Tiện.

Thiền Tam Ngày Thanh Hải, Tây Hồ, Formosa, ngày 23-25 tháng 10, 1994

6. Vị hoàng tử thương dân/Thế giới là một hí trường

Thiền Tam Quốc tế Tân niên 1995, Tây Hồ, Formosa, ngày 31 tháng 12, 1994 - 2 tháng Giêng, 1995

7. Cách tiếp nhận ân điển Thượng Ðế
8. Những điềm lành vào ngày sinh của Sư Phụ
9. Vấn đáp về tu hành - Ðồng tu Ðại Hàn

Sách mới nhất

Ta xuống tìm em dưới cõi trần
<tiếng Ả Rập>

 

CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

CD-CG07 <nói tiếng Trung Hoa>

Nâng cao thế giới qua sự tu hành

Hội nghị trên mạng lưới truyền thông với đồng tu Tây Hồ, Formosa, Hồng Kông, và Hoa Lục, ngày 4, 11 tháng 8, và 15 tháng 9, 2002

Nội dung: Nhờ sự gia trì của Thượng Ðế và sự tiến bộ về kỹ thuật của nhân loại mà các đồng tu khắp nơi trên thế giới giờ đây có thể trực tiếp trò chuyện với Sư Phụ và hỏi Ngài những câu hỏi về tâm linh qua các hội nghị trên mạng lưới truyền thông. Với phương tiện này, khán giả có thể thưởng thức những lời nói luôn khôi hài của Sư Phụ trên màn ảnh, cũng như tiếp nhận được tình thương và trí huệ của Ngài qua internet. Cách thức truyền thông này đã vượt không gian và thời gian, là nhịp cầu nối liền khoảng cách về thể chất giữa Sư Phụ và các đồng tu vô cùng biết ơn của Ngài.

CD-E733 <nói tiếng Anh>

Sống với mục đích cao thượng

Cộng tu tại Florida, Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 6, 2001

Nội dung: Chúng ta làm cách nào để giúp ích cho những chúng sanh bé nhỏ như là kiến qua những hành động đơn giản hàng ngày? Vì sao linh hồn đôi khi thể nghiệm cái gọi là "mùa đông của tâm linh" và chúng ta làm cách nào để vượt qua? Thế nào là sự khác biệt giữa Thiên ý và ý chí tự do? Chúng ta có còn ý chí tự do khi đã đạt tới trạng thái đồng nhất thể không? Trong bài giảng đầy chi tiết này, Sư Phụ đề cập đến những vấn đề trên và đồng thời nói về việc Ngài đã trải qua muôn vàn khó khăn tìm kiếm ngày đêm một trung tâm ngay biển mà tiện lợi cho tất cả đồng tu.

DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

712   <nói tiếng Anh với phụ đề 23 thứ tiếng>

Sự thông minh tuyệt diệu của thú vật

Cộng tu tại Florida, Hoa Kỳ,
ngày 5 tháng 6, 2001

Nội dung: Sư Phụ chia xẻ kinh nghiệm của Ngài trong việc chăm nuôi và săn sóc cho thú vật như két và chó. Tình thương bao la và sự quan sát tỉ mỉ của Ngài nhắc nhở chúng ta thương yêu loài vật, và cho chúng ta thấu hiểu hơn về tâm linh và tính trung thành của thú vật. Qua những lời của Sư Phụ, chúng ta thấy rằng loài vật cũng không thua gì con người - là chúng sanh có tâm linh cao cả nhất trong vạn vật.

 

719 <nói tiếng Anh với phụ đề 24 thứ tiếng>

Vượt qua những thói quen không tốt

Cộng tu tại Florida, Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 6, 2001

Nội dung: Trong bài giảng này, Sư Phụ cho những lời khuyên làm cách nào để bỏ được những tật nghiện ngập và thói quen không tốt trong vòng 3 tuần. Ngài cũng đề cập vì sao lực lượng phủ định hiện hữu trên đời, chúng ta nên ứng phó như thế nào đối với những sự tấn công không ngừng từ lực phủ định, và sự khác biệt về khả năng độ chúng sanh của nhiều vị Minh sư mặc dù họ dạy cùng một pháp môn và giáo lý. Thêm vào đó, Sư Phụ cũng cho biết rằng Thiên đàng đang mở một chương trình "bán sỉ" cho người Ðịa cầu và lực lượng Minh sư sẽ giúp đỡ những người thành tâm muốn giải thoát. Những lời lẽ khuyến khích nàynhắc nhở cho tất cả đồng tu rằng chúng ta là những người tu hành may mắn nhất trên đời.

444<nói tiếng Anh, phụ đề tiếng Hoa>

Dựa vào chính mình

Cộng tu tại Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 9, 1994

Nội dung: Quý vị có biết tại sao ngay cả một vị Minh sư khai ngộ, trong lúc sống ở thế gian cũng phải tranh đấu với thói quen đời đời kiếp kiếp được lưu trữ trong chủng di truyền của Ngài không? Chúng ta làm thế nào để nhớ lại những ký ức Thiên đường và sứ mệnh của mình trên đời này? Thượng Ðế là toàn năng, nhưng tại sao Ngài không luôn luôn đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta? Cái ngã giúp ích thế nào cho sứ mệnh của chúng ta trong đời này? Ðồng tu Quán Âm khác với thánh thần và thiên nhân như thế nào? Những phim ảnh bạo lực ảnh hưởng thế nào đến con em chúng ta? Trong DVD này Sư Phụ tiết lộ trí huệ thâm sâu của Ngài qua những lời giải đáp sâu sắc cho những câu hỏi trên.

DVD mới nhất xuất bản lần thứ nhì với phụ đề để có thể hiểu thêm hơn những lời của Sư Phụ.

DVD737 Tu hành một cách nhẹ nhàng
<nói tiếng Trung Hoa, phụ đề tiếng Anh>

DVD739 Hóa thân của Sư Phụ
<nói tiếng Trung Hoa, phụ đề tiếng Anh>

DVD648 Cách chấm dứt chiến tranh
<nói tiếng Anh, phụ đề tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp Ðức, Hung, Nam Dương, và Thái>


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association
Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (ở Formosa đặt hàng mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin vào trang mạng của nhà sách chúng tôi để tải xuống danh sách
và nội dung của những ấn phẩm của Sư Phụ mới phát hành:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)