Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 1


Hoa sen thuần khiết (Nhẫn)

Hoa sen thuần khiết (Bông tai)

Ðồng Nhất Thể (Dây chuyền)

Biển tình thương

Giải Thoát

Ngọc Như Ý Mâu Ni

Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 2
Ðạo
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 3
Câu thông với tiềm lực
Nhìn Bằng Linh Hồn
Nội và Ngoại
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 4
Con Cái Thượng Ðế
Người Ngoại Tinh
Tiểu Thiên Thần
Tiểu Di Lạc
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 5
Bộ Chén Thiên Long Hoàng Phẩm
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 6
Hoa Sen Ngàn Cánh
Bộ sưu tập S. M.
Ðợt thiết kế "Hai Tâm Hồn"
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 7
Tình Thương Chân Thật (1) Kim Cương
Tình Thương Chân Thật (2) Bảo Ngọc
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 8
Hoàng Gia Chân Chính
Những Giọt Nước Biển
Hải Ðăng - Vàng
Hải Ðăng - Bạch Kim
Giấc mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ đẹp cổ kính
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 10
Thái Dương của Cuộc Đời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Đế Vương Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Đàng
Tạo Hóa Muôn Màu
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 11
Ẩn Cư
Khiêm Tốn
Hoàn Mỹ
Ẩn Dật
Lòng Can Đảm
Cao Quý
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 12
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)

Mọi chi tiết thỉnh các kiểu trang sức thiên đàng,
xin quý vị vui lòng liên lạc:

Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

S.M. Celestial Co., LTD.
7F-2, No.15, Lane.174,
Rd. Shing-Ming, Taipei,
Taiwan, R.O.C,
Điện thư: sales@thecelestialshop.com hoặc
Điện thoại:886-2-87910860
Điện tín (Fax):886-2-87911216